Qui Som

La Confraria de Sant Agustí està formada, actualment per més de 200 confrares regits per uns estatuts els quals han estat modificats en diverses ocasions per adaptar-los a la realitat social dels seus membres i a la finalitat de la mateixa confraria.encapironat

Tots els confrares porten una tulipa de color ambre i van lligats entre ells per una corda.

L’hàbit és el següent:

  • Sotana blanca amb botonada de color granat.
  • Capa i faixa de color granat.
  • Capirot blanc amb l’escut de la confraria brodat.
  • Medalló que es porta al coll amb la inscripció: Estima a Déu i fes el que vulguis, paraules de Sant Agustí.

L’actual banderí és disseny d’en Sebastià Rigo i brodat a mà per Encarna Serrat.


La confraria porta tres passos:

  • Maria Magdalena de Sebastià Rigo
  • Crist Jacent, talla barroca del Convent de Sant Agustí, el qual pot ser portat a braços o empès gràcies a rodes.
  • Crist a la Creu, talla de fusta d’avet, obra de Sebastià Rigo.

Actualment la confraria compta una banda de tambors formada per nins confrares.


D’ençà que es fundà la confraria, aquesta organitza i edita cada any el Pregó de Setmana Santa


La Junta directiva actual està composta pels següents membres:

President Sebastià Rigo Adrover
Vice-president 1r Joan Ciria Rodriguez
Vice-president 2n Joan Cerda Manresa
Secretari Joan Barcelo Oliver
Tresorer Joan Oliver Vicens
Vocal Aina Maria Rigo Adrover
Vocal Maria Vicens Manresa
Vocal Salvador Binimelis Prohens
Vocal Joan Bermúdez Maimo
Vocal Rafel Sunyer Brunet
Vocal Gabriel Obrador Roig
Vocal Pere J. Monserrat Juan