Història

El dia 18 d’abril de 1957 (Dijous Sant) un grup de joves es reuniren per parlar de fundar una confraria. A partir d’aquí, el 24 i 29 del mateix mes es tornaren a veure i decidiren els colors dels hàbits: sotana blanca amb botons vermells, capa i faixa de color granat i el capirot blanc amb l’escut de la confraria brodat al davant.

El 8 de maig es feren els primers estatuts i es va nomenar la primera Junta Directiva, que estava integrada pels següents confrares fundadors:

President Gabriel Vicens
Vice-president Rafel Rosselló
Comptador Andreu Manresa
Secretari Antoni Grimalt
Tresorer Antoni Fiol
Vice-tresorer Matgí Barceló
Vocal Miquel Miquel
Vocal Miquel Vadell
Vocal Miquel Rigo
Vocal Mateu Mas
Vocal Josep Valls

El 9 de maig es convocà la primera Reunió General, per aprovar els estatuts i la nova Junta Directiva, els assistents foren 44.


El desembre de 1957 es començà a prendre mides per la confecció dels hàits. S’encarregà a Miquel Rigo el disseny de l’escut de la Confraria i del Banderí, el qual va ser brodat per les monges Teatines de la Providècia.

El febrer de 1958 es rifà una olla a pressió, una màquina d’afaitar i una caixa de cava, per ajudar a pagar la roba.

Es feren 12 vestits pels nins de l’escola del Convent. També es decidí que els confrares portarien una corda entre ells per tal de dur millor ordre.

Acte de la Benedicció de la Confraria


A les 9:30 hores del vespre de dia 28 de març de 1958, amb totes les autoritats civils i religioses de Felanitx, varen entrar pel portal major del Convent 12 escolans i 50 encapironats presidits pel Rector del Convent


Esolania Convent
Escolania Convent

La processó estava encapçalada pel banderí i dos fanals de fusta daurada es deixà el banderí davant

l’Altar Major el qual estava apadrinat pels nins Miquel Manel Soler i per Maria Teresa Oliver. Seguidament D. Bernat Vidal i Tomàs passà a la lectura del Pregó.

L’abril de 1958 es sol.licità a un taller de Madrid i a l’escultor felanitxer Jaume Mir, pressuposts per fer un pas, però degut al preu (més de 60.000 pts.) es va optar pel “Crist de les ànimes” del Convent, que és una preciosa talla barroca.

El gener de 1959 es rifen una vaixella, sis llençols i una manta per ajudar a pagar el pas. També es decidí portar tulipes de color ambre a les processons i pagar una mensualitat de dues pessetes.

Benedicció del pas de “Crist”

El 20 de març de 1959, al Convent de Sant Agustí amb la Corporació Municipal i autoritats religioses es va procedir a la benedicció del pas del “Crist” apadrinat per les famílies Obrador Prohens i Obrador Capó. Seguidament D. Josep Mª Llompart de la Peña va pronunciar el Pregó de Setmana Santa.

El Dijous i Divendres Sant la confraria desfilà amb les tulipes i el nou pas. Dia 29 d’abril d’aquest mateix any en el Teatre Principal de Felanitx s’organitzà una vetllada de glosadors i un “Cuadro Flamenco” per recaptar diners i pagar el pas.

El desembre de 1961 es comprà un aparell de música per portar el pas i sentir cant gregorià durant les processons.

A finals dels anys 60 la confraria sofreix una baixada considerable de confrares, però va tornar a ressorgir a finals dels 70 amb l’incorporació de les dones a les processons.


L’any 1982 la confraria celebrà el vint-i-cinquè aniversari, i encarregà el Pregó de Setmana Santa a Rafel Rosselló, confrare fundador. Aquest mateix any els confrares fundadors presidiren la confraria a la processó del Divendres Sant.


L’any 1988 el “Crist de les ànimes” va ser substituït per un altre realitzat per l’escultor felanitxer Sebastià Rigo; aquest pas és una talla de fusta d’avet que representa Jesus mort a la Creu.

L’any 1990 s’incorpora un altre pas, el “Crist Jacent” que és una talla barroca, propietat del Convent de Sant Agustí, i és portat a braços per quatre confrares.

L’any 2002 s’incorpora un tercer pas, que està format per una imatge de “Maria Magdalena”, també obra de l’escultor felanitxer Sebastià Rigo.

L’any 2003 desfilà per primera vegada una banda de tambors, formada per nins confrares.


Actualment la confraria està formada per 200 confrares.


Els presidents de la confraria han estat els següents:

Gabriel Vicens
Miquel Rigo
Miquel Sureda
Sebastià RigoMagdalena Perelló