Events: 18th Abril 2019

Concentració: pl.  Santa Margalida. Itinerari: pl. Santa Margalida, carrers Major, Miquel Bordoy, Hospíci, Pou de la Vila, Major, Mar, pl. Arraval, carrers del Juevert, Convent, Hort, Nuno Sanç i pl. Santa Margalida. Acabament a l’escalinata i replà de la Parròquia.