Events: 16th Abril 2019

Concetració: Sant Alfons. Itinerari: Hospici, Miquel Bordoy, Major, Call, Verònica, Caritat, Jordi Sabet,  Pl. Constitució, Pere Catany, Pizà, Castellet, Costa de sa Palça, pl. Arraval, Bisbe Puig, Porteria i Convent.